Hội thảo “Bình luận khoa học sách chủ quyền không gian mạng, yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”

Đăng vào 22/04/2022
Sáng 21/4, tại trường Đại học ANND đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề: Bình luận khoa học sách “Chủ quyền không gian mạng, yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” theo hình thức trực tuyến. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội thảo. Dự tại điểm cầu Công an Bắc Ninh có đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tác phẩm “chủ quyền không gian mạng – yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” do Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an dày công nghiên cứu, biên soạn. Cuốn sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng như yêu cầu thời đại của chủ quyền không gian mạng, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và áp dụng luật pháp quốc tế bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; nghĩa vụ quốc gia về bảo vệ chủ quyền không gian mạng với các mặt lý luận và nguyên tắc chiến lược được hướng dẫn cụ thể và phù hợp với tình hình Việt Nam.

Với hơn 120 bài viết, tham luận của Công an các địa phương, nhà nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an, hội thảo đã giúp các đại biểu nhận diện về chủ quyền không gian mạng và trách nhiệm, nghĩa vụ đặt ra trong bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã chỉ ra 5 vấn đề cốt lõi đã được tác giả - Đại tướng, GS.TS Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an nêu trong cuốn sách và cùng được các đại biểu thông qua tại hội thảo. Cụ thể: Cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng: Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của tác giả đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, củng cố lý luận về An ninh không gian mạng; đưa ra chỉ dẫn cụ thể về áp dụng pháp luật Quốc tế bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và nghĩa vụ của Việt Nam trong tham gia xây dựng pháp luật Quốc tế. Vạch ra con đường để nắm bắt thời cơ vượt qua thách thức của vấn đề chủ quyền quốc gia không gian mạng; đồng thời nêu rõ biện pháp, cách thức xác lập chủ quyền quốc gia không gian mạng là cơ sở để các cơ quan chức năng nghiên cứu áp dụng triển khai thực hiện góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng của Việt Nam cũng như sử dụng không gian mạng hiệu quả bảo vệ Tổ quốc; cuốn sách được nghiên cứu công phu, hàm chứa nhiều lý luận mới có cơ sở vững chắc từ tổng kết những vấn đề thực tiễn của Việt Nam và trên thế giới, qua thế giới quan và phương pháp luận của một nhà lãnh đạo dày dạn trong công tác bảo vệ An ninh chủ quyền quốc gia, đóng góp quan trọng trong bảo vệ kho tàng lý luận, bảo vệ An ninh Quốc gia nói riêng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung.

Hội thảo là diễn đàn trao đổi khoa học hiệu quả đối với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cán bộ thực tiễn trong và ngoài ngành công an. Trên cơ sở đó rút ra những bài học kinh nghiệm; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về chủ trương, cơ sở pháp lý bảo vệ chủ quyền không gian mạng./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị