Hội nghị đánh giá tình hình kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT SEA Game 31

Đăng vào 22/04/2022
Chiều 21/4, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kết quả triển khai các nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT SEA Game 31. Đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tóm tắt kết quả triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT SEA Game 31. Cụ thể, Công an tỉnh đã chủ động nắm tình hình, khảo sát 03 điểm thi đấu, 02 khách sạn lưu trú và tuyến đường di chuyển của đoàn đại biểu để xây dựng các phương án đảm bảo ANTT phục vụ SEA Game 31 trên địa bàn, đồng thời mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT SEA Game 31.

 Lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành thảo luận, đề xuất, kiến nghị để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT SEA Game 31.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, chỉ còn hơn 10 ngày nữa là diễn ra môn thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ  SEA Game 31 tại Bắc Ninh, Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch số 450/KH-CAT(PV01) ngày 21/9/2020 của Giám đốc Công an tỉnh về Đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Đại hội thể thao khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại tỉnh Bắc Ninh; tiếp tục rà soát lại các công việc đang thực hiện để kịp thời bổ sung, chỉnh sửa; khi có phương án phê duyệt của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cần quán triệt cụ thể vai trò, trách nhiệm đến từng CBCS; phòng Tham mưu Công an tỉnh chủ động nắm thông tin từ Bộ Công an và Ban chỉ đạo tỉnh để kịp thời trao đổi với Công an các đơn vị, địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT SEA Game 31./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị