Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Quế Võ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Đăng vào 21/04/2022
Ngày 20/4, Đoàn thanh niên Công an huyện Quế Võ tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự và chúc mừng Đại hội có Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện; đồng chí Phạm Văn Ninh, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh; đồng chí Nguyễn Hồng Mạnh, Bí thư Huyện đoàn Quế Võ và 76 đoàn viên đại diện cho tuổi trẻ Công an huyện Quế Võ.

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an huyện, sự quan tâm tạo điều kiện của Huyện đoàn, Đoàn thanh niên Công an huyện luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao: Chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện mạnh các phong trào "Thanh niên tình nguyện"; phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo"; phong trào "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" gắn với phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, tình nguyện vì an ninh Tổ quốc”, cụ thể hoá thành các chương trình hành động sát thực với đặc điểm, tình hình của Đoàn viên, của Đoàn cơ sở và đơn vị. Qua đó đã tạo khí thế thi đua sôi nổi của cán bộ, đoàn viên.

Với những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Đoàn thanh niên Công an huyện được Huyện đoàn Quế Võ đánh giá là một trong những cơ sở đoàn tiêu biểu, vững mạnh; trên 60 lượt đoàn viên được các cấp khen thưởng.

Phát huy kết quả đã đạt được, Đoàn thanh niên Công an huyện Quế Võ đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022-2027 với khẩu hiệu hành động "Tuổi trẻ Công an huyện Quế Võ phát huy sức trẻ, đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện giữ gìn ANTT, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân".

Với tinh thần tập trung, dân chủ Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an huyện Quế Võ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 11 đồng chí; đồng thời trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội và Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn huyện Quế Võ lần thứ 18, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị