Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND

Đăng vào 20/04/2022
Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Bùi Đình Phong, Giảng viên cao cấp Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an  giới thiệu chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CAND về trách nhiệm nêu gương” và chuyên đề “Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh” theo tinh thần Nghị quyết ĐH 13 của Đảng .

 Trên cơ sở nghiên cứu, học tập 2 chuyên đề trên đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, từ đó vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả tốt, thiết thực trong toàn lực lượng CAND

Chỉ đạo tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc những nội dung đã được quán triệt tại Hội nghị. Trong đó tập trung thực hiện một số nội dung như: Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2022; tăng thời lượng, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng tuyên truyền; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những cá nhân, tập thể, điển hình tiên tiến, những mô hình hay, cách làm cụ thể, sáng tạo, đem lại hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tổ chức cho CBCS học tập, quán triệt về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn trong tư tưởng Hồ Chí Minh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Kết luận số 01-KL/TW và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng bằng các hình thức phù hợp./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị