Lễ ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” tại xã Chi Lăng, huyện Quế Võ

Đăng vào 14/04/2022
Để phát huy tinh thần tự giác của quần chúng nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên địa bàn xã Chi Lăng, huyện Quế Võ, Công an xã Chi Lăng đã tham mưu UBND xã thành lập và ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” phục vụ công tác đảm bảo ANTT.

Tại buổi lễ, UBND xã Chi Lăng đã công bố quyết định thành lập và ra mắt ban chủ nhiệm mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” gồm 30 thành viên. Theo đó, các hòm thư tố giác tội phạm được lắp đặt tại các nhà văn hóa thôn, trụ sở UBND xã. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, giám sát hệ thống hòm thư để kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT.

Việc ra mắt mô hình “Hòm thư tố giác tội phạm” góp phần tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, ngừa các loại tội phạm; nâng cao ý thức cảnh giác của người dân; đồng thời giúp Công an cơ sở kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật./.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị