Hội nghị tập huấn cho Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp

Đăng vào 14/04/2022
Sáng 14/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 (Đề án 06) cho gần 1.000 đại biểu là thành viên Tổ công tác và Tổ giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp tỉnh, huyện, xã; lãnh đạo các Sở, ngành liên quan. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, ngay sau khi Đề án ban hành, tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, tích cực và nghiêm túc triển khai các nội dung của Đề án; tiến hành thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06 các cấp và ban hành quy chế hoạt động của Tổ công tác, Kế hoạch triển khai Đề án gắn nhiệm vụ của từng Sở, ban, ngành cụ thể kèm theo lộ trình, thời gian rõ ràng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia tập huấn tập trung tiếp thu, ghi chép đầy đủ nội dung đồng chí báo cáo viên truyền đạt, đồng thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để đồng chí báo cáo viên giải thích làm rõ, qua đó thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Vũ Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hướng dẫn việc triển khai, thực hiện các nội dung của Đề án 06 theo đúng lộ trình, tiến độ được giao; công tác chuẩn bị, thực hiện việc kiểm tra bảo đảm bảo mật, an ninh, an toàn thông tin của hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh Bắc Ninh phục vụ sẵn sàng kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, tập huấn cho cán bộ, công chức tiếp nhận các thủ tục thuộc danh mục 25 dịch vụ công thiết yếu về các quy trình thực hiện trên Cổng Dịch vụ công và tiếp nhận trên các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; giải đáp các khó khăn, vướng mắc, làm rõ nội dung, nhiệm vụ của Sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai, thực hiện Đề án 06.

 

Thông qua Hội nghị, các Sở, ngành, địa phương đã nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ trách nhiệm và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án 06, đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình Đề án đề ra./.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị