Hoạt động mê tín dị đoan trên các nền tảng mạng xã hội (phần 2)

Đăng vào 15/02/2022
Biện pháp xử lý hành vi lợi dụng mạng xã hội truyền bá, kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan?

Ai cũng có niềm tin và mong muốn hạnh phúc, song điều đó phải được xây dựng trên cơ sở nhận thức đúng đắn, được xác tín bằng tư duy khoa học và từ sự nỗ lực, cố gắng của chính bản thân mỗi người... chứ không phải là những lời huyễn hoặc của thầy bói. “Bói toán” là hình thức mê tín dị đoan bị pháp luật cấm. Tại Điều d khoản 1 Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 quy định, nghiêm cấm việc sử dụng không gian mạng để hoạt động tệ nạn xã hội, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính, các đối tượng hành nghề bói toán còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Có thể thấy, pháp luật hiện hành cũng đã có những chế tài xử lý đối với hành vi kinh doanh dịch vụ mê tín dị đoan, truyền bá mê tín dị đoan khá cụ thể. Song để có thể ngăn chặn được hoàn toàn hành vi đó trên các nền tảng mạng xã hội là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy, cần có sự phối hợp từ người dùng mạng xã hội, đến nhà quản trị mạng xã hội và cơ quan chức năng. Cụ thể:

Đối với người dùng mạng xã hội: Hãy tỉnh táo trước những hành vi dụ dỗ tham gia bói toán trên mạng xã hội, không like, không share. Thông qua các công cụ hỗ trợ ngay lập tức báo cáo tài khoản, trang page có hành vi đó để khóa tài khoản, ngặn chặn sự lan truyền rộng rãi của thông tin mê tín dị đoan.

Đối với nhà quản trị mạng xã hội: Chủ động xây dựng cơ chế kiểm soát hành vi vi phạm pháp luật trên nền tảng thuộc quản lý của mình, kịp thời khóa vĩnh viễn các tài khoản có hành vi truyền bá, kinh doanh mê tín dị đoan.

Đối với cơ quan chức năng: Tiếp nhận thông tin, truy vết đối tượng có hành vi mê tín dị đoan, truyền bá mê tín dị đoan trên mạng xã hội, tiến hành xử lý theo quy định pháp luật một cách triệt để.

 

Phòng An ninh nội địa