Tập huấn triển khai cung cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công

Đăng vào 29/03/2022
Hôm nay (29/3), Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn triển khai cung cấp giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công. Dự chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Tại buổi tập huấn các học viên sẽ được các Báo cáo viên phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, cán bộ chuyên đề Văn phòng Công an tỉnh quán triệt những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên môi trường điện tử, dịch vụ công trực tuyến; tập huấn việc sử dụng, tiếp nhận thông tin về dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Bộ Công an, Cổng dịch vụ Công Quốc gia và hướng dẫn sử dụng chữ ký số, xác thực văn bản điện tử; trao đổi một số nội dung về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện thao tác mẫu việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Buổi tập huấn nhằm phổ biến, quán triệt đến toàn thể CBCS lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh nắm rõ các chủ trương của Bộ Công an, đồng thời nâng cao nhận thức cho CBCS trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC mức độ 3, mức độ 4 trên môi trường điện tử, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp bảo đảm nhanh chóng, kịp thời, thuận tiện, công khai, minh bạch và đúng quy định.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các học viên nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của lớp tập huấn đồng thời nắm vững và sử dụng được các ứng dụng nghiệp vụ có kết nối với dịch vụ công, nhận biết và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục dịch vụ công trên môi trường điện tử; Công an các đơn vị, địa phương trao đổi, thống nhất với các đơn vị bưu chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết  thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH; ngay sau buổi tập huấn cần tuyên truyền, phổ biến đến quần chúng nhân dân về việc triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 tại Cổng dịch vụ Công Bộ Công an và Cổng dịch công Quốc gia trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị