Hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT của "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" (Phần 2).

Đăng vào 06/02/2022
Việc các đối tượng tuyên truyền về “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại các địa điểm tập trung chưa có sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là trái với quy định của pháp luật. Với giáo lý quái đản như: Bố mẹ không sinh ra con mà con do Chúa trời sinh ra; không thờ cúng tổ tiên, không ăn đồ cúng, tiền bạc không giá trị mà tiền bạc phải chuyển sang Hàn Quốc cho Đức Chúa trời Mẹ mới có giá trị và sử dụng được trên “nước Thiên đàng” sau khi được giải thoát (sau khi chết - PV), thế giới sắp đến ngày tận thế, không lấy vợ lấy chồng, không sinh con… đã gây bức xúc trong dư luận và quần chúng nhân dân .

Hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng trong gia đình và xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội. Khi người dân tham gia đã bỏ học, bỏ làm để đi theo, gây mâu thuẫn gia đình (không sinh hoạt vợ chồng); gây xung đột văn hóa (phá bỏ bàn thờ tổ tiên) và có dấu hiệu lợi dụng giáo lý để lôi kéo, trục lợi, trích nguồn thu 10% để đóng góp vào tổ chức. Ngoài ra, chúng còn tuyên truyền mê tín dị đoan, như tận thế, không làm mà vẫn có ăn; thậm chí sớm về “thiên đường” để được hưởng sung sướng…

Trước hoạt động phức tạp về an ninh, trật tự của các tổ chức tôn giáo tự xưng, cơ quan chức năng, chính quyền các cấp đã tiến hành nhiều biện pháp để tuyên truyền, vạch rõ bản chất phản văn hóa và trái pháp luật của các tổ chức này; đồng thời giáo dục, vận động nâng cao nhận thức, cảnh tỉnh người dân trước các chiêu trò lôi kéo.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia các hội nhóm phản khoa học, lợi dụng lòng tin để trục lợi. Với những tổ chức, cá nhân lợi dụng tự do tín ngưỡng để lôi kéo, ép buộc tham gia các hoạt động truyền bá tư tưởng lệch chuẩn, thiếu khoa học, gây bất ổn xã hội, đề nghị người dân khi phát hiện chủ động tố giác với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Cảnh giác với hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”

“Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” được cho là một loại dị giáo, tà đạo, là tôn giáo hoạt động trái phép, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương trong nước ta.

 “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” tuyên truyền cho “tín đồ” đập bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, ông bà; bỏ chồng con, bỏ bê công việc, học hành, mang tiền đi phụng sự tổ chức, gây chia rẽ trong gia đình, dòng họ…

Có nhiều gia đình tan nát vì vợ hoặc chồng mê muội đi theo Hội thánh này, mất tiền bạc, mất gia đình, mất cả tương lai. Trong khi, nhiều những tôn giáo khác hướng đến cái thiện, vun đắp giá trị gia đình và giáo dục con người sống văn minh, yêu thương nhau; đi ngược lại với thuần phong mỹ tục dân tộc, trái với giường mối đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, chính quyền tất nhiên sẽ ngăn chặn tổ chức này vì hoạt động tôn giáo trái phép, nhưng chính người dân phải tự nhận thức về các loại tà đạo để tránh không bị lôi kéo tham gia. Ai không biết tự bảo vệ mình thì chính quyền cũng không bảo vệ được.

Việt Nam là đất nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo của công dân, nhưng không chấp nhận các tổ chức đội lốt tôn giáo làm những điều vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Với mỗi công dân, có niềm tin tôn giáo để hướng thiện, để sống tốt đạo đẹp đời, để cùng xây dựng xã hội lành mạnh, đó mới là điều đáng được ủng hộ và hướng tới. Còn tôn giáo nào ngược lại các giá trị đó là tà đạo, đi theo các tổ chức này là bị lừa bịp về đời sống tâm linh, và còn bị đánh cắp tiền bạc của cải.

 

Phòng An ninh nội địa