Hoạt động gây phức tạp tình hình ANTT của "Hội thánh của Đức Chúa trời mẹ" (Phần 1).

Đăng vào 05/02/2022
“Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” hay còn có tên gọi khác là “Hội thánh Đức Chúa Trời làm chứng cho Chúa Giesu” do Ahn Sahng Hong (1918-1985) sáng lập. Ahn Sahng Hong xuất thân trong gia đình Phật giáo ở Hàn Quốc.

Từ năm 1939, trong thời gian chiến tranh Trung - Nhật Bản lần hai và thế chiến thứ hai, Ahn Saghn Hong cùng bố mẹ sống tại Nhật Bản. Sau 9 năm khi chiến tranh kết thúc, Ahn Sahng Hong quay lại Hàn Quốc và bắt đầu tham gia giáo đoàn của giáo hội Cơ đốc Phục lâm.

Năm 1948, Ahn Sahng Hong từ bỏ Phật giáo và chịu phép Baptem của giáo hội Cơ đốc Phục lâm. Đến năm 1953, Ahn Sahng Hong tuyên bố mình nhận được mặc khải và sáng lập ra tổ chức mang tên “Hội thánh Đức Chúa trời làm chứng cho Chúa Giê Su” hay “Hội thánh Đức chúa trời mẹ”.

Ahn Sahng Hong bắt đầu chỉ trích giáo lý của hội Cơ đốc Phục Lâm, sau đó bị giáo hội khai trừ sau cuộc tranh luận về ý nghĩa tôn giáo của Thánh giá. Vì thế, Ahn Sahng Hong cùng 23 người từ bỏ giáo hội và sau 2 năm thành lập “Hội thánh Đức chúa trời Nhân chứng Jesu” vào ngày 28/4/1964. Năm 1985, sau khi ông qua đời, Hội thánh đã mở rộng được 13 giáo đoàn.

Là tôn giáo ngoại sinh, có nguồn gốc từ Tin lành, “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” được truyền đến Việt Nam. Về giáo lý, sử dụng Kinh thánh (66 quyển) và tin có Đức Chúa Trời Ba ngôi như đa số các tổ chức Tin lành khác. Tuy nhiên, tổ chức này tin Đức Chúa Trời Ba ngôi đã hiện thân vào ông Ahn Saghn Hong (Đức Chúa trời Cha) và tin có Đức Chúa trời Mẹ (hiện thân ở bà Jang Gil Ja). Không sử dụng cây Thánh giá, tượng Chúa; nữ trùm khăn ren trắng; không tổ chức lễ Giáng sinh, tin vào ngày tận thế, hàng tuần có lễ Sabat.

Tổ chức dạng Hội thánh, “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” có Tổng hội đặt tại Bundang, thành phố Sungnam, tỉnh Kyunggi, Hàn Quốc và các chi nhánh ở các quốc gia. Năm 1985, sau khi Ahn Sahng Hong qua đời, Hội thánh mở rộng được 13 giáo đoàn tại Hàn Quốc. Năm 2015 có khoảng 2,5 triệu tín đồ; 2.500 Hội thánh (trong đó Hàn Quốc có 400 Hội thánh) có mặt ở 175 quốc gia. Tại Việt Nam, “Hội thánh Đức Chúa trời” có tổ chức không chặt chẽ, hoạt động theo các nhóm nhỏ lẻ, len lỏi đến từng địa phưong. Ngoài Lễ Sabat diễn ra vào ngày thứ 7 hàng tuần; hằng năm có 7 lễ chia làm tập ba kỳ (Thời kỳ Đức Chúa cha, thời kỳ Đức Chúa Giê-su, Thời kỳ Đức Thánh linh) gồm: Lễ vượt qua, lễ bánh không men (1 ngày sau lễ vượt qua);  Lễ Phục sinh, Lễ Ngũ tuần (50 ngày sau lễ Phục sinh); Lễ Kèn thổi, Lễ Chuộc tội và Lễ lều tạm (những ngày lễ đều được lý giải trong kinh thánh). Để tượng trưng cho máu và thịt (mình) Chúa, họ dùng nước ép nho có màu đỏ và bột mỳ để làm bánh không men.      

          Năm 1985, sau khi Ahn Saghm Hong qua đời, Hội thánh bị chia làm 2, trong đó có nhóm mang tên “Hội thánh của Đức Chúa trời Hiệp hội truyền giáo Tin lành thế giới”. Vì Hội thánh giải thích và thực hành Kinh thánh có nhiều điểm khác biệt so với cộng đồng Ki-to giáo nói chung, trong đó có việc tin Đức Chúa trời bị các tổ chức Tin lành cho là báng bổ Kinh thánh nên các tổ chức Tin lành cho đây là “tà đạo” và gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” để phân biệt với các Hội thánh Đức Chúa trời khác thuộc Đạo Tin lành. Hiện nay, “Hội thánh của Đức Chúa Trời mẹ” hoạt động dưới sự điều hành của bà Zahng Gil Jah (vợ ông Ahn Sahng Hong) và Mục sư Kim Joo Cheol. Năm 2001, “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” du nhập vào Việt Nam thông qua hoạt động nhập cảnh của một giáo sĩ người Hàn Quốc và một số người lao động ở Hàn Quốc trở về. Năm 2005, 2006 hình thành điểm nhóm đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Khoảng từ năm 2013, tổ chức này bắt đầu có những hoạt động ở các tỉnh, thành phố miền Bắc.

Phòng An ninh nội địa