Cảnh giác với hoạt động của “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ”

Đăng vào 06/02/2022
“Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” được cho là một loại dị giáo, tà đạo, là tôn giáo hoạt động trái phép, gây phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nhiều địa phương trong nước ta.

 “Hội thánh Đức Chúa trời Mẹ” tuyên truyền cho “tín đồ” đập bỏ bát hương, bàn thờ, không thờ cúng tổ tiên, ông bà; bỏ chồng con, bỏ bê công việc, học hành, mang tiền đi phụng sự tổ chức, gây chia rẽ trong gia đình, dòng họ…

Có nhiều gia đình tan nát vì vợ hoặc chồng mê muội đi theo Hội thánh này, mất tiền bạc, mất gia đình, mất cả tương lai. Trong khi, nhiều những tôn giáo khác hướng đến cái thiện, vun đắp giá trị gia đình và giáo dục con người sống văn minh, yêu thương nhau; đi ngược lại với thuần phong mỹ tục dân tộc, trái với giường mối đạo đức xã hội, phá hoại hạnh phúc gia đình, chính quyền tất nhiên sẽ ngăn chặn tổ chức này vì hoạt động tôn giáo trái phép, nhưng chính người dân phải tự nhận thức về các loại tà đạo để tránh không bị lôi kéo tham gia. Ai không biết tự bảo vệ mình thì chính quyền cũng không bảo vệ được.

Việt Nam là đất nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo của công dân, nhưng không chấp nhận các tổ chức đội lốt tôn giáo làm những điều vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Với mỗi công dân, có niềm tin tôn giáo để hướng thiện, để sống tốt đạo đẹp đời, để cùng xây dựng xã hội lành mạnh, đó mới là điều đáng được ủng hộ và hướng tới. Còn tôn giáo nào ngược lại các giá trị đó là tà đạo, đi theo các tổ chức này là bị lừa bịp về đời sống tâm linh, và còn bị đánh cắp tiền bạc của cải.

Phòng An ninh nội địa