Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng pháp luân công nhằm chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phản động (phần 4)

Đăng vào 10/02/2022
Bản chất của Pháp luân công

Hiện nay, Pháp luân công đang được tiếp tục được tuyên truyền ở Việt Nam, với các thủ đoạn, hoạt động vừa lén lút vừa công khai bằng các hình thức khác nhau, đã gây tác động xấu tới an ninh chính trị, trật tự xã hội ở nhiều địa phương. Để hiểu đúng bản chất của Pháp luân công, không ngộ nhận dẫn đến bị mê hoặc, tiếp tay và tham gia Pháp luân công, bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo vào những hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, cần chú ý một số vấn đề sau:

- Về mục đích của Pháp luân công: Pháp luân công thực chất không phải là một tín ngưỡng, tôn giáo, không có giáo lý, giáo luật hoàn chỉnh mà vay mượn, cắt xén của các tôn giáo khác để hình thành. Mục đích thực sự của Pháp luân công là mượn vỏ bọc của một môn khí công rèn luyện sức khỏe và lợi dụng các yếu tố tôn giáo, tâm linh để tập hợp lực lượng, lôi kéo quần chúng tham gia, khuếch trương thanh thế nhằm từng bước công khai hình thành tổ chức, đòi công nhận tư cách pháp nhân.

- Tính chất phản khoa học của Pháp luân công: Pháp luân công lợi dụng các bài tập khí công, khuếch đại về tác dụng của việc rèn luyện khí công đối với sức khỏe, kết hợp với hình thức tu tập sử dụng yếu tố tín ngưỡng, tâm linh để dẫn dụ, lôi kéo một bộ phận nhân dân, nhất là số người đang có vấn đề về sức khỏe tin tưởng tuyệt đối rằng những người luyện tập Pháp luân công có thể tự khỏi được bách bệnh, kể cả những bệnh hiểm nghèo mà không cần dùng thuốc, không cần đến bệnh viện, đưa ra “luận thuyết” nếu luyện tập đông, luyện tập gần nhau sẽ nhanh tạo ra “công lực”. Do tác động đến đúng nhu cầu giao tiếp, giải tỏa tâm lý của không ít người, Pháp luân công đã lừa gạt, mê hoặc, lôi kéo được nhiều người tham gia thuộc nhiều thành phần, nghề nghiệp, lứa tuổi, trong đó có những người bệnh, người lớn tuổi, đã nghỉ hưu... Tuy nhiên, cho đến nay trên thế giới chưa có bất kỳ công bố khoa học nào khẳng định, hoặc công nhận tác dụng của phương pháp tu tập Pháp luân công như những gì Pháp luân công đang tuyên truyền. Trên thực tế, nhiều người bị bệnh đã cả tin, không dùng thuốc, từ chối điều trị tại bệnh viện, lấy các bài tập Pháp luân công là phương pháp duy nhất để điều trị bệnh dẫn đến bệnh tật không thuyên giảm, một số trường hợp đã tử vong.

- Tính chất phản văn hóaphản xã hội của Pháp luân công: Lý thuyết tu tập của Pháp luân công dựa trên sự kết hợp giáo lý Phật giáo, khí công, âm dương, đạo giáo, vũ đạo, thiền... trong đó lấy một phần giáo lý Phật giáo và khí công làm nên tảng. Lý Hồng Chí tự xưng là “Pháp thân”, “Pháp chủ”, “Phật sống” để “cứu độ” chúng sinh. Nhiều người đã ngộ nhận Pháp luân công là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo. Pháp luân công cổ vũ “từ bỏ tình thân”, chuyên tâm theo học “Pháp luân đại pháp” để được thăng cấp, cuối cùng sẽ tu thành “Phật, Đạo, Thần”. Nhiều người luyện tập đến mức mê muội, bị ảo giác, thậm chí thực hiện hành vi phạm tội, như vụ án Phạm Thị Thiên Hà cầm đầu một nhóm tu luyện theo Pháp luân công đã thực hiện hành vi giết người, phi tang xác ở Bình Dương vào tháng 5/2019. Bên cạnh đó, nhiều người theo Pháp luân công vì quá đam mê nên đã bỏ bê gia đình để đi quảng bá Pháp luân công, gây hệ lụy xấu cho gia đình và xã hội; một số khác do mê muội, tin vào việc luyện tập Pháp luân công sẽ khỏi bệnh đã dẫn đến tử vong đáng tiếc.

Hoạt động Pháp luân công mang màu sắc chính trị: Từ khi du nhập vào Việt Nam đến nay, Pháp luân công đã phát triển nhanh, xâm nhập, thu hút, lôi kéo nhiều người dân, cán bộ, đảng viên tham gia, trong đó có người trong lực lượng vũ trang. Bản chất của Pháp luân công là môn phái hoạt động dưới hình thức luyện khí công dưỡng sinh, tuyên truyền chữa được nhiều bệnh, rèn luyện tốt cho sức khỏe, để mê hoặc, lôi kéo nhiều người tham gia và khi có những vấn đề không đồng thuận với chính quyền, các tín đồ của Pháp luân công có thể tụ tập đông người gây áp lực với chính quyền, hoạt động gây rối để công khai hóa tổ chức. Ở Việt Nam, Pháp luân công đã và đang được các thế lực thù địch lợi dụng, sử dụng làm “quân bài” để chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam, chống phá Đảng, Nhà nước ta trên lĩnh vực “nhân quyền”, hình thành tổ chức chính trị đối lập, chống phá chế độ.

Phòng An ninh nội địa