Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn hoạt động lợi dụng pháp luân công nhằm chống phá đảng, nhà nước của các thế lực thù địch, phản động (phần 2)

Đăng vào 08/02/2022
Sơ lược quá trình hình thành, phát triển và du nhập vào Việt Nam của Pháp luân công

Pháp luân công hay còn gọi là “Pháp luân đại pháp”, do Lý Hồng Chí sáng lập ra năm 1992, khởi đầu truyền Pháp luân công ra ngoài xã hội ở thành phố Trường Xuân, Đông Bắc Trung Quốc. Sau khi bị Chính phủ Trung Quốc đã tiến hành nhiều biện pháp ngăn chặn, giải tán Pháp luân công, Lý Hồng Chí đã cùng các thành viên cốt cán chạy trốn sang Mỹ. Tại Mỹ, do được hậu thuẫn, Lý Hồng Chí và các cộng sự đã thành lập Tổng hội Pháp luân công tiến hành tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, kênh truyền hình, và một số trang thông tin điện tử.

Lý Hồng Chí

Năm 2001, Pháp luân công bắt đầu du nhập vào Việt Nam. Đầu tiên, Nguyễn Nam Trung - sinh viên Việt Nam đi du học ở Mỹ về nước in ấn và tán phát trái phép một số tài liệu Pháp luân công; thành lập tổ chức, hướng dẫn cho 3 - 4 nhóm (mỗi nhóm khoảng 6-10 người) luyện tập Pháp luân công, sau đó tuyên truyền trên phạm vi cả nước. 

Phòng An ninh nội địa