NHẬN DIỆN CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI PHẦN 5: Thanh hải vô thượng sư

Đăng vào 21/02/2022
Hội Thiền định quốc tế Thanh Hải Vô Thượng sư do Đặng Thị Trinh (pháp hiệu Thanh Hải), sinh ngày 14/5/1948 tại Quảng Ngãi chủ trương khởi xướng. Năm 1966, Đặng Thị Trinh du học tại Anh, Pháp, năm 1974 sang Đức làm phiên dịch, năm 1980 "tu học Phật pháp" tại Ẩn Độ, năm 1989 sang Đài Loan lập môn phái lấy tên là "Thanh Hải vô thượng sư ". Sau khi thành lập, hoạt động với danh nghĩa từ thiện, nhân đạo nhung thực chất bên trong là hoạt động ở 41 quốc gia thuộc Châu Âu, Châu A, Châu Mỹ..., Đặng Thị Trinh nhận được sự tài trợ của Mỹ, có nhiều cơ sở ỏ’ các nước và lôi kéo được khoảng 100.000 tín đồ.

Tuy nhiên, do có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật ở một số nước sở tại nên tổ chức “Hội Thiền định quốc tế Thanh Hải Vô Thượng sư” bị cấm hoạt động ở các quốc gia này. Thời kỳ đầu, đối tượng truyền bá của Thanh Hải Vô Thượng sư là số thuyền nhân người Việt Nam tại các trại tị nạn ở Hồng Công, Thái Lan, Ma-lai-xi-a và một số người Việt Nam ở Mỹ. Năm 1991, Thanh Hải Vô Thượng sư bắt đầu truyền vào Việt Nam. Những năm cuối của thê kỷ XX,

Thanh Hải Vô Thượng sư phát triển nhanh, sau đó chững lại. Đến nay, Thanh Hải Vô Thượng sư đã có mặt ở khá nhiều địa phương với gần chục ngàn người tin theo[1].

Theo các nhà nghiên cứu tôn giáo phương Đông thì lối tu Quán Âm của Thanh Hải Vô Thượng sư không phải xuất xứ từ đạo Phật, càng không phải là pháp môn Nhĩ Căn Viên Thông của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà chính là pháp thiền Yoga của phái Sant Mat hay còn có tên gọi khác là Surat Shabd Yoga và vị Thầy truyền cho Thanh Hải là Sant Thakar Singh (sinh năm 1929 mất năm 2005), được biết đến với cái tên Sant Mat Master.[2]

Phương pháp tu của Thanh Hải Vô Thượng sư như sau: Đầu tiên người truyền dạy Pháp Môn Quán Âm dặn dò người tu không được phép truyền dạy cho người khác. Chỉ có Minh sư (Thanh Hải) hoặc những người làm sứ giả cho Minh sư thì mới được truyền pháp và điển lực “Tâm ấn” của Minh sư chứ không phải của người dạy. Người tu ngồi với bất kỳ tư thế nào cảm thấy thoải mái, nhắm mắt lại và tập trung vào giữa tráng mà Thanh Hải gọi là “Mắt trí huệ” và phóng tầm nhìn vào một điểm cố định như một màn hình trước mặt. Mật niệm chậm rãi tên các vị Phật, vị Thánh nào mà bạn yêu thích. Nhưng người ta khuyến khích bạn niệm: “Nam mô Thanh Hải vô thượng sư” thì sẽ tốt hơn cả. Trong quá trình thiền, người tu có thể thấy các điểm sáng, ánh sáng ngôi sao, bóng đèn điện...và có thể thấy hình ảnh như ma, quỷ, Phật, Chúa...nên người tu phải làm theo các hướng dẫn sau gọi là “Bản đồ”: Neu gặp cảnh đáng sợ thì người tu niệm Phật, Chúa hoặc niệm “Nam mô Thanh Hải vô thượng sư” để được cửu giúp. Neu gặp các vị Phật, Chúa, Bồ tát, Thánh thần... thì có thể đàm đạo, hỏi chuyện họ nhưng phải phân biệt thật giả trước khi giao tiếp và đặc biệt là không được bái lạy hay cầu xin họ điều gì cả. Đẻ được truyền bí pháp người tu phải cam kết ăn chay trường và giữ 5 giới nhà Phật và ngồi thiền ít nhất mỗi ngày 2 tiếng rưỡi. Đồng thời nên đi “Cộng tu”, ngồi thiền chung vói đồng tu.

 


.

 

Phòng An ninh nội địa