NHẬN DIỆN CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI PHẦN 3: Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam

Đăng vào 19/02/2022
Năm 2001, Y Hi Niê - đối tượng Fulro lưu vong thành lập tổ chức Hội thánh 'Fin lành Đấng Christ (viết tắt là UMCC) ở Mỹ nhằm mục đích móc nối với các đối tượng cực đoan trong nước và số đối tượng, tổ chức phản động lưu vong để hoạt động chống phá, vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền, tự do tôn giáo.

Tháng 6/2008, Nguyễn Công Chính đã móc nổi với Y Hi Niê đẻ phát triển lực lượng trong nước, mở rộng địa bàn hoạt động. Ngày 20/7/2008 đưực sự chỉ dạo và ủy quyền của Y Hi Niê, Nguyễn Công Chính dã tuyên bố thành lập Hội thánh Tin lành Đấng Christ tại Việt Nam và nhận là chủ tịch. Tháng 8/2009, Y Hi Niê đã đưa Điều Giao (huyện Lộc Ninh, Bình Phước) làm Hội trưởng để thay Nguyễn Công Chính do ông này bị giảm sút uy tín và bị chính quyền quản lý chặt. Năm 2011, Y Hi Niê chỉ đạo Y Jol Bkrông, sinh năm 1974 (con trai của mình) hiện trú tại buôn Ea Khít, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk thành lập Hội thảnh Tin lành Đấng Christ Việt Nam nhằm từng bước công khai hóa hoạt động.

Cuối năm 2019 tổ chức này hình thành 19 điểm nhóm, lôi kéo được hơn 700 người tin theo ở các tỉnh: Lâm Đồng (14 điểm nhóm, 582 người), tỉnh Đăk Lăk (05 điểm nhóm và 114 người), tỉnh Đăk Nông (06 người). Cuối năm 2016, tại huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum phát hiện có 04 điểm nhóm, 105 tín đồ tin theo. Tỉnh Gia Lai phát hiện một đối tượng tích cực trong tổ chức này hoạt động tại địa phương, tên là A Đào. Đối tượng này đã được ủy ban cứu trợ người vượt biên sang Mỹ huấn luyện cách đấu tranh nhân quyền và tự do tôn giáo, từng sang Thái Lan học kinh Thánh, sang Đông Timor dự Hội nghị do tổ chức xã hội dân sự của khối Asean mời và có phát biểu đề nghị Cao ủy Liên hiệp quốc về người tị nạn giúp đỡ người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên trốn đi Campuchia, Thái Lan được đi nước thứ ba.

Hiện nay, Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam, bộ máy đã tan rã, hoạt động giảm đáng kể nhờ vào công tác đấu tranh của các cấp chính quyền. Đa số người tin theo Hội thánh Tin lành Đấng Christ Việt Nam đã có chuyển biến về tư tưởng, chuyển sang sinh hoạt theo hệ phái Tin lành khác.

Tuy nhiên, một số đối tượng cốt cán của Hội thánh Tin lành Đâng Christ Việt Nam trên địa bản tỉnh Kon .Tum vẫn lén lút liên lạc qua mạng xã hội với A Ga (đối tượng trong tổ chức UMCC đang ở Thái Lan) và Y Hin Niỗ nên vẫn còn bị ảnh hưởng tư tưởng về “dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo”.

Phòng An ninh nội địa