NHẬN DIỆN CÁC HIỆN TƯỢNG TÔN GIÁO MỚI PHẦN 1: Long Hoa Di Lặc

Đăng vào 17/02/2022
Long hoa Di Lặc còn có tên khác là: Long hoa Chính pháp, Long hoa Tam muội, Long hoa Tam hội, Hội Phật Tiên Long hoa Di Lặc. Long hoa Di Lặc là một pháp tu được tiếp thu từ nhiều tôn giáo để xây dựng lên như: Phật giáo, Công giáo, Cao đài, Bửu Sơn Kỳ hương, Phật giáo Hòa hảo và Thông Thiên học.

Khoảng năm 1986, bà Đào Thị Minh ở thôn Phú Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Son tuyên truyền và phát triển Long Hoa Di Lặc ở một số huyện ngoại thành Hà Nội (Sóc Son, Thanh Trì, Từ Liêm,...) và 7 tỉnh khác ở miền Bắc. Là nông dân văn hóa lớp 2/10, chưa qua bất kỳ một lớp huấn luyện về đạo pháp, chưa từng đi tu tại bất kỳ đình chùa nào nhưng bà Minh tự cho mình được Đức Phật Di Lặc hiện thân trong giấc mộng và truyền cho kinh “Di Lặc cứu kiếp” nên bà tự xung là “Mẹ Mau”, lập ra Long Hoa Di Lặc. Thời kỳ cao điểm, tại các huyện ngoại thành Hà Nội: Sóc Sơn, Đông Anh, Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm,... có hơn 350 hộ gia đình tin theo. Long Hoa Di Lặc không có chức sắc, chỉ có người cầm đầu duy nhất là bà Đào Thị Minh; các hội viên được tập họp theo địa bàn thôn, xã, do một nhóm trưởng chịu trách nhiệm. Một số rihóm trưởng tích cực như Trần Thị Ân (Quảng Ninh), Ngô Văn Thu (Hà Nội), Nguyễn Ngọc Lợi (Hà Tây),... Tuy lý thuyết mang tính mê tín dị đoan nhưng Long hoa Di lặc phát triển khá nhanh vào những năm đầu của thế kỷ XXI ở hơn ba mươi tỉnh, thành phố, chủ yếu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ với hàng vài ngàn người tin theo, trong đó ở Hà Nội có hơn một ngàn người[27].

Kinh sách của Long Hoa Di Lặc là những bài viết, lời cầu khấn bằng van vần, trong đó “Văn lệnh chỉ” có ghi: Đây là văn bài chiếu chỉ luật thiên nhiên, trời, đất, âm, dương, đạo Trời mới của Phật ban khóa mới. Truyền rằng: Trời, cả tràn gian bước sang thế kỷ 21, Phật, Trời, các Thánh, các thần sẽ thay đổi. Tất cả các hành khiển trần gian, giáng hạ trị thế sẽ thay đổi lại; Đức Phật Thích ca hết khóa không còn ở trần gian nữa. Khóa mới này có cả Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Đức Phật Di Lặc cùng hành khiển cứu đời cho tất cả, thay đổi mọi nghi lễ tôn giáo khác nhau,... Trong những

 

người lập ra .Long Hoa Di Lặc) tại thon Phu Hạ, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

 


 

Phòng An ninh nội địa