Cẩn thận trước chiêu bài tôn giáo nhằm xâm phạm an ninh quốc gia (phần2)

Đăng vào 20/02/2022
Thời gian qua, tình hình liên quan đến tôn giáo ở nước ta có những diễn biến hết sức phức tạp.

Về mặt truyền thông, các đối tượng chống đối đẩy mạnh việc xây dựng và đăng tải các bài viết gây chia rẽ, kích động những người theo tôn giáo với Đảng, Nhà nước cũng như gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo với nhau; tích cực tuyên truyền xuyên tạc các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo; đưa ra các thông tin sai lệch về tình hình tôn giáo ở nước ta. Cùng với đó, nhiều nước còn đơn phương xây dựng các bảng xếp hạng về tự do tôn giáo và đưa Việt Nam vào nhóm có tự do tôn giáo thấp nhất trên thế giới. Có thể nói, từ câu chuyện tôn giáo, các đối tượng chống đối, các thế lực thù địch đã tìm được rất nhiều hướng tấn công vào Đảng, Nhà nước ta.

Trên thực tế, không khó để chúng ta thấy rất nhiều người với vỏ bọc là chức sắc tôn giáo đã tiến hành kích động, gây mâu thuẫn trong cộng đồng khiến cho an ninh trật tự tại địa phương trở nên hỗn loạn. Các đối tượng lợi dụng tôn giáo và cùng các đối tượng phản động trong và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ với nhau để hoạt động.

Liên quan đến vấn đề tôn giáo, Đảng, Nhà nước ta đã xác định: “Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật”. Tôn giáo vẫn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước ta đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôn giáo phát triển. Biểu hiện của nó là tôn giáo có mặt ở khắp mọi vùng miền trên đất nước ta; đời sống của giáo dân được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm; mọi hành vi phân biệt đối xử, xúc phạm tôn giáo đều bị nghiêm cấm; số lượng cơ sở thờ tự mọc lên ngày càng nhiều,…Tuy nhiên, bên cạnh những con người tích cực sống tốt đời đẹp đạo thì có không ít đối tượng đang lợi dụng tôn giáo vào những mục đích cá nhân đen tối. Chúng ta, mỗi người dân trên cả nước nói chung và các đồng bào theo đạo nói riêng phải nâng cao về nhận thức, kiên quyết đấu tranh với những kẻ lợi dụng tôn giáo xâm phạm an ninh quốc gia.

 

Phòng An ninh nội địa