Cẩn thận trước chiêu bài tôn giáo nhằm xâm phạm an ninh quốc gia (phần1)

Đăng vào 20/02/2022
Bàn về vấn đề tôn giáo, trước hết ta cần hiểu tôn giáo là gì? Một cách đơn giản, tôn giáo được hiểu là niềm tin của con người.

Nó tồn tại với hệ thống quan niệm và hoạt động bao gồm đối tượng tôn thờ, giáo lý, giáo luật, lễ nghi và tổ chức. Thẳng thắn mà nói, đứng trên phương diện khoa học thì chủ nghĩa cộng sản và tôn giáo có hướng đi trái ngược nhau. Bởi nếu như chủ nghĩa cộng sản được coi là chủ nghĩa vô thần, theo tư tưởng duy vật thì tôn giáo lại hướng theo quan điểm duy tâm. Và trong chủ nghĩa Mác, khi xã hội cộng sản được xây dựng thành công thì tôn giáo cũng sẽ tự biến mất.

Lợi dụng vấn đề trên, các thế lực thù địch đã tích cực sử dụng các vấn đề liên quan đến tôn giáo để tấn công các nước cộng sản nói chung và Việt Nam nói riêng. Chúng cho rằng tôn giáo sẽ là liều thuốc độc khiến cho chủ nghĩa cộng sản bị thất bại.

Phòng An ninh nội địa