Sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố trong việc tăng cường công tác cán bộ nữ về cấp cơ sở phát huy vai trò thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính

Đăng vào 29/03/2022
Phát huy vai trò của cán bộ nữ trong giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở. Từ ngày 01/7/2021, các thủ tục hành chính về cư trú được chuyển về thực hiện tại cơ sở phường. Đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng trong phục vụ nhân dân, thời gian qua, Công an thành phố Bắc Ninh đã điều động, phân công cán bộ nữ thuộc Đội chuyên môn nghiệp vụ Đội Quản lý hành chính về nhận công tác tại Công an cấp phường.

 Phát huy vai trò của cán bộ nữ trong giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ sở. Từ ngày 01/7/2021, các thủ tục hành chính về cư trú được chuyển về thực hiện tại cơ sở phường. Đáp ứng nhu cầu cải cách các thủ tục hành chính, tạo sự hài lòng trong phục vụ nhân dân, thời gian qua, Công an thành phố Bắc Ninh đã điều động, phân công cán bộ nữ thuộc Đội chuyên môn nghiệp vụ Đội Quản lý hành chính về nhận công tác tại Công an cấp phường. Trước đây, việc giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú được làm tại Công an thành phố. Tuy nhiên, giải quyết tại đây, người dân phải tốn nhiều chi phí cho việc đi lại, thời gian đợi chờ giải quyết các thủ tục. Việc đưa các thủ tục hành chính về cư trú về cơ sở góp phần khắc phục được những hạn chế trên. Đặc biệt, với việc đưa nữ Công an thuộc Đội chuyên môn nghiệp vụ Đội Quản lý hành chính về nhận công tác tại Công an cấp phường để giải quyết các thủ tục hành chính về cư trú góp phần tạo sự chuyên môn cao, tạo điều kiện tốt nhất cho người dân đến làm thủ tục.

 Trong quá trình làm việc, các cán bộ nữ Công an thành phố thường xuyên quán triệt và triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác cải cách hành chính,  thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, tiếp nhận các phiếu khảo sát sự hài lòng của người dân về các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” để tiếp thu, chấn chỉnh kịp thời thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ ngày càng tốt hơn.

Công an Thành phố Bắc Ninh