Nhận diện hoạt động của tổ chức Thanh Hải vô thượng sư

Đăng vào 05/01/2022
Phần 3: Hoạt động gây phức tạp về ANTT

Phương thức thủ đoạn hoạt động của THVTS hiện nay  chủ yếu là: Thông qua hoạt động từ thiện xã hội nhằm quảng bá hình ảnh, khuếch trương hoạt động; Vận động, lôi kéo hàng nghìn lượt “đồng tu” Việt Nam xuất cảnh tham dự các khóa “bế quan”, “truyền tâm ấn”, dự tết, lễ, ngày kỷ niệm liên quan THVTS; sử dụng truyền hình vệ tinh (kênh THVTS - SMTV), các trang mạng xã hội (zalo, facebook, viber..) cung cấp, trao đổi thông tin về THVTS; Tổ chức và lợi dụng các sự kiện văn hóa, vấn  đề mang tính thời sự (môi trường, khi hậy, thiên thai, dịch bệnh..) để tuyên truyền lôi kéo người tham gia; Tập trung lôi kéo, tận dụng những người có vị trí, tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội như văn nghệ sĩ, giáo viên… Đáng chú ý, các đối tượng đã lợi dụng tình hình thiên tai, dịch bệnh Covid-19, liên hệ với chính quyền, Hội Chữ thập đỏ một số địa phương để ủng hộ, tài trợ, lồng ghép nội dung tuyên truyền, đề nghị được quay phim, chụp ảnh, tặng “Bằng tri ân”, “Thư cảm ơn”, viết bài ca ngợi “Thanh Hải vô thượng sư” nhằm khuếch trương thanh thế, gây phức tạp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương... Ngoài ra, hàng năm các đối tượng cốt cán lôi kéo hàng nghìn lượt người xuất cảnh sang Đài Loan tham dự các khóa “bế quan”, “truyền tâm ấn” do trung tâm THVTS tổ chức.

Đối với địa bàn tỉnh Bắc Ninh, THVTS xuất hiện vào khoảng năm 2008 tại một số địa bàn như huyện Quế Võ, Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, Lương Tài với khoảng 20 đối tượng bị lôi kéo tham gia. Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người tham gia THVTS, giải tán các điểm nhóm tập trung đông người sinh hoạt cộng tu tập thể trái pháp luật. Thời gian tới lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ, Đảng viên và nhân dân nắm được phương thức, thủ đoạn hoạt động của THVTS, nâng cao cảnh giác không để số đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, lôi kéo người tham gia, đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Phòng An ninh đối nội