Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện uỷ, thành uỷ

Đăng vào 18/03/2022
Ngày 17/3, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện uỷ, thành uỷ; tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an huyện,thành phố nhiệm kỳ 2015-2020. Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự chỉ đạo có đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ; cùng dự có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Uỷ viên UBKT Đảng uỷ Công an; đồng chí Đại tá Phạm Văn Lương, Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh.

Hội nghị đã triển khai quy chế phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với huyện uỷ, thành uỷ, trong đó thống nhất quy định về nguyên tắc, nội dung,trách nhiệm, phương pháp phối hợp giữa Đảng uỷ Công an tỉnh với các huyện uỷ, thành uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ Bắc Ninh trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, của Tỉnh uỷ, huyện uỷ, thành uỷ, của Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Công an tỉnh về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ công an huyện, thành phố trong diện Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh và huyện uỷ, thành uỷ quản lý. Việc phối hợp tuân thủ Điều lệ Đảng; các nguyên tắc tổ chức, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng; Quy định của Bộ chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam; bảo đảm vai trò lãnh đạo thống nhất của cấp uỷ đảng các cấp. Việc phối hợp trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đảng uỷ  Công an tỉnh và huyện uỷ, thành uỷ; bảo đảm sự thống nhất, cùng tạo điều kiện thuận lợi để hai bên phát huy trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Hội nghị cũng đã tổng kết quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020.  

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ đã thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc  nội dung Quy chế phối hợp đề ra. Chủ động phối hợp tham mưu cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện quyết định, kế hoạch kiểm tra, giám sát; phân công cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ; đồng thời giúp hai bên nắm chắc hơn tình hình tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố; đánh giá chính xác, kịp thời những ưu, khuyết điểm, thiếu sót; góp phần xây dựng Đảng bộ Công an các huyện, thị xã, thành phố trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại địa phương

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hà Sỹ Tiếp, Uỷ viên BTV tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích đạt được trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Đảng uỷ Công an tỉnh và kết quả trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng giữa UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh với UBKT huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp uỷ các đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong cấp uỷ, cán bộ, đảng viên trong đơn vị về tầm quan trọng của quy chế phối hợp, thường xuyên tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đối với Đảng bộ Công an cấp huyện trên lĩnh vực đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng; phối hợp nắm chắc tình hình cơ sở, tình hình xây dựng đảng và việc thực hiện nhiệm vụ được giao; tăng cường trao đổi theo các chuyên đề công tác;  UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh và UBKT các huyện uỷ, thành uỷ nghiên cứu xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai bên trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tham mưu cho Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức thực hiện quy chế phối hợp với Tỉnh uỷ Bắc Ninh trong việc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh trong việc chấp hành Nghị quyết của Đảng uỷ Công an trung ương về đảm bảo ANTT và xây dựng lực lượng CAND…

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị