Hướng dẫn trình tự, thủ tục nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia

Đăng vào 18/03/2022
Nộp phạt trực tuyến vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông

Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường ứng dụng khoa học -  công nghệ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. Từ ngày 15/3/2022, Công an tỉnh Bắc Ninh triển khai “Nộp tiền phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt trên Cổng dịch vụ công quốc gia”, qua đó người vi phạm giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt có thể nộp phạt trực tuyến và nhận giấy tờ tại nơi thường trú thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và dịch vụ bưu điện.

Để thực hiện nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được thuận lợi; Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn trình tự như sau:

Sau khi đủ căn cứ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan Công an sẽ đưa thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính lên Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin của người vi phạm (họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm. Các thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp khi lập biên bản vi phạm). Tiếp theo người vi phạm thực hiện các bước:

- Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn

- Bước 2: Tra cứu theo số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo tin nhắn do Cổng dịch vụ công Quốc gia đã gửi vào số điện thoại của người vi phạm)

- Bước 3: Nhập số quyết định và mã bảo mật theo hướng dẫn hiển thị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Bước 4: Thực hiện thanh toán và chọn hình thức nhận lại giấy tờ

Người vi phạm có thể chọn hình thức thanh toán tiền phạt và trả giấy tờ theo một trong hai cách:

+ Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị Cảnh sát giao thông lập biên bản.

+  Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện. 

Phòng Cảnh sát giao thông