Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Đăng vào 16/03/2022
Sáng 16/3, Công an tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ Bưu chính công ích. Dự Lễ kí kết có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Đức Trinh, Giám đốc Bưu điện tỉnh.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí kí thỏa thuận với các điều khoản chủ yếu: Phối hợp triển khai đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh trên Cổng dịch vụ Công quốc gia/Cổng dịch vụ công của Bộ Công an; Cung cấp, duy trì sự kết nối, liên thông dữ liệu với cơ quan Công an và tổ chức để các bên thực hiện yêu cầu sử dụng dịch vụ, kiểm tra, theo dõi, cập nhật tình trạng hồ sơ, kết quả theo hình thức trực tuyến; bảo đảm phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh; việc tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đảm bảo an toàn, bí mật, chính xác, nguyên vẹn hồ sơ, đúng thời gian quy định, đảm bảo tiết kiệm chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân trong việc thực hiện thủ tục hành chính…

Phát biểu tại Lễ kí kết, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Đức Trinh, Giám đốc Bưu điện tỉnh biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của hai đơn vị trong phối hợp thực hiện các dịch vụ bưu chính công ích trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa trong việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ Bưu chính công ích theo đúng như thỏa thuận đã kí kết. Qua đó góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của ngành, không ngừng tạo điều kiên thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Bưu điện tỉnh ký kết thỏa thuận hợp tác về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị