Hội thảo “Sự cần thiết xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và luật trật tự an toàn, giao thông đường bộ”

Đăng vào 09/03/2022
Ngày 9/3, Công an tỉnh tổ chức Hội thảo “Sự cần thiết xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật trật tự an toàn, giao thông đường bộ”. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Thị Hằng,Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo.

Tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông qua đề dẫn Hội thảo, nêu lên sự cần thiết xây dựng, ban hành 2 Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận có nội dung đóng góp đầy trách nhiệm và tâm huyết của đại biểu các sở, ban, ngành, địa phương. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ cơ sở thực tiễn, bài học kinh nghiệm và những vấn đề trọng tâm cần được quan tâm, chú ý như: Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách trong bảo đảm ANTT, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ở cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông; sự cần thiết phải tách Luật Giao thông đường bộ thành Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ… Đặc biệt, các ý kiến đều đồng thuận, nhất trí cao với sự cần thiết của việc xây dựng 02 dự án luật do Bộ Công an chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Tân Phượng ghi nhận các tham luận với nhiều ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu tại Hội thảo, đồng thời phân tích, làm rõ thêm nhiều vấn đề mang tính thực tiễn, luận cứ khoa học cần thiết xây dựng, ban hành 2 Dự án Luật trong thời gian tới. Trong đó, đề nghị các sở, ban, ngành, Công an tỉnh thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm: Tập trung nghiên cứu, trao đổi, tổng kết thực tiễn, đánh giá kết quả công tác, tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đóng góp xây dựng 2 Dự án Luật; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Dự thảo 2 Luật để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân nắm, đóng góp ý kiến; nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở; Công an tỉnh nghiên cứu, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật liên quan công tác bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường ổn định, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội chung của tỉnh.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị