Giao lưu điển hình tiên tiến trong lực lượng CSND

Đăng vào 01/03/2022
Cách đây 60 năm, ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 34/LCT công bố Pháp lệnh quy định nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan Cảnh sát nhân dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là sự kiện lịch sử, đánh dấu sự trưởng thành của Cảnh sát nhân dân Việt Nam, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để xây dựng lực lượng CSND trở thành lực lượng vũ trang cách mạng, là công cụ tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đóng vai trò nòng cốt, xung kích trong mặt trận đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, từng bước tiến lên chính quy, đáp ứng nhiệm vụ giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Từ đó, ngày 20/7 hàng năm trở thành Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam. 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Bác Hồ kính yêu, lực lượng CSND vừa chiến đấu, xây dựng và không ngừng trưởng thành về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn trên mặt trận giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng, là công cụ sắc bén của Nhà nước chuyên chính vô sản, là con em yêu quý của nhân dân, xứng đáng là “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước, vì dân, quên thân phục vụ”.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cùng với các lực lượng khác trong Công an nhân dân, lực lượng CSND Công an tỉnh Bắc Ninh đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Trong từng giai đoạn cách mạng, Công an Bắc Ninh luôn coi trọng công tác xây dựng lực lượng Cảnh sát đoàn kết, vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, có phẩm chất đạo đức, có ý thức kỷ luật, tận tụy với công việc, liên hệ mật thiết với nhân dân, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng. Quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; xây dựng trụ sở, trang bị phương tiện phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu.

Những thành tích, chiến công vẻ vang của lực lượng CSND Công an tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ cách mạng đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận với hàng trăm Huân chương, Huy chương, Bằng khen các loại được trao cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CSND.

Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị giao lưu điển hình tiên tiến trong lực lượng CSND.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị