Triển khai công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2022 trong Công an tỉnh

Đăng vào 23/02/2022
Sáng nay (23.2), Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2021 và triển khai công tác năm 2022 trong Công an tỉnh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2021, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm, tăng cường công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, biên soạn, tổng kết lịch sử; nâng cao vai trò, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương, CBCS trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, xây dựng lý luận phục vụ công tác Công an. Số lượng và chất lượng sản phẩm nghiên cứu ngày càng được nâng cao. Các nhiệm vụ khoa học đã đánh trúng, đánh đúng các lĩnh vực trọng điểm, nổi bật, phục vụ tốt công tác hiện đại hóa lực lượng Công an. Công tác nghiên cứu công nghệ được đẩy mạnh, khả năng nghiên cứu, ứng dụng khoa học, kỹ thuật của CBCS ngày càng nâng lên. Các sản phẩm nghiên cứu, đặc biệt là các sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ Công an tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, chủ nhiệm nhiệm vụ, nhóm nghiên cứu tiếp tục phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghiên cứu khoa học, công nghệ; xây dựng, triển khai có hiệu quả Kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ năm 2022 và kế hoạch xác định phương hướng nghiên cứu khoa học năm 2023, cụ thể hoá nhiệm vụ đối với từng đơn vị, từng cá nhân và thời gian thực hiện; chấp hành nghiêm túc quy chế làm việc, phối hợp, nhất là trong công tác đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học; Duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa Hội đồng khoa học và công nghệ với các đơn vị, cá nhân, nhóm nghiên cứu; Kiểm tra các nhiệm vụ khoa học, công nghệ đảm bảo đúng quy định.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị