Hội nghị đánh giá tiến độ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022–2025, tầm nhìn 2030

Đăng vào 23/02/2022
Chiều nay (23.2), Công an tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tiến độ triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 2030. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Thực hiện đề án, Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Bộ Công an cài đặt phiên bản cho máy thu nhận hồ sơ để quá trình thu nhận hồ sơ cấp CCCD thực hiện thu nhận hồ sơ CCCD định danh điện tử cho công dân. Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với cơ quan Tư pháp tiến hành rà soát, thống nhất xử lý dữ liệu sai lệch; rà soát các cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn,... để tạo lập tài khoản và ký cam kết thực hiện thông báo lưu trú cho khách qua Cổng dịch vụ công; ban hành văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành quy chế quản lý, khai thác, chia sẻ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giữa các cơ quan Nhà nước với các đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, đánh giá tiến độ công tác; phối hợp các thành viên trong tổ công tác tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo đồng chí tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai việc kết nối dữ liệu vào CSDLQG về DC theo các mốc thời gian Bộ Công an hướng dẫn; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hệ thống và tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Bộ Công an. Quá trình triển khai đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu; bảo vệ bí mật Nhà nước và dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị