Khối An ninh ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022

Đăng vào 16/02/2022
Hôm nay 16/2, Khối thi đua An ninh, Công an tỉnh đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2022, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối An ninh tiếp tục bám sát Nghị quyết của Đảng ủy và chương trình công tác năm 2022 của Công an tỉnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác, tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với  phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, phong trào thi đua “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” .

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống nguy cơ "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; làm tốt công tác quản lý Nhà nước, nắm tình hình trên các lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh đối ngoại, công tác quản lý người nước ngoài...Phối hợp chặt chẽ các lực lượng liên quan làm tốt công tác phòng, chống Covid-19. Đẩy mạnh phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác Công an tỉnh giao.

Trên tinh thần nhất trí cao, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị