Nâng cao cải cách hành chính trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Bắc Ninh

Đăng vào 15/02/2022
Với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Bắc Ninh, Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, giảm phiền hà và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đến giải quyết TTHC, góp phần xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh.

     Ngày 22/11/2019 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam được Quốc Hội ban hành, có hiệu lực từ 01/7/2020, trong đó có nhiều điểm mới, cải cách tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam khi xuất cảnh, nhập cảnh, như: không phải “nộp hồ sơ” khi đề nghị cấp hộ chiếu mà chỉ quy định điền vào tờ khai theo mẫu hoặc khai trực tuyến qua mạng Internet; ngoài công dân trong tỉnh, công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh ngoài mà có căn cước công dân hoặc đề nghị cấp hộ chiếu từ lần thứ hai trở đi có thể lựa chọn làm thủ tục hộ chiếu tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Bắc Ninh mà không phụ thuộc vào nơi tạm trú, hộ chiếu còn hạn hay hết hạn; đồng thời Công an tỉnh đã phối hợp với dịch vụ bưu chính công ích để trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp, tổ chức, giúp tích kiệm chi phí, thời gian, công sức đi lại. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh thường xuyên chủ động rà soát, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ, công bố, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, kịp thời đề xuất bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh. Thủ tục hành chính được ban hành đều được niêm yết công khai tại trụ sở tiếp dân của đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh theo đúng quy định. Đơn vị cũng đã công khai số điện thoại đường dây nóng để người dân trực tiếp phản ánh ý kiến đóng góp cho lãnh đạo đơn vị về những vấn đề liên quan đến tinh thần, thái độ, tác phong làm việc của cán bộ, chiến sỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức liên hệ công tác.

      Trong năm 2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận và chuyển Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ Công an cấp 4.615 hộ chiếu cho cán bộ và nhân dân trong và ngoài tỉnh. Các thủ tục hồ sơ đã được đơn vị giải quyết theo đúng quy định pháp luật, không để tồn động hồ sơ và tránh việc kéo dài thời gian chờ đợi của nhân dân.

       Thực hiện khẩu hiệu “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với tinh thần trách nhiệm cao, toàn thể cán bộ, chiến sỹ không ngừng đổi mới, cải cách thủ tục, xây dựng quy trình làm việc công khai, minh bạch, nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ nhằm xử lý hồ sơ đảm bảo khoa học, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Nêu cao ý thức trách nhiệm và phẩm chất tốt đẹp của người cán bộ Công an tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bắc Ninh