Khối thi đua số 4 ký giao ước thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" năm 2022

Đăng vào 10/02/2022
Hôm nay 10/2, Khối thi đua số 4, Công an tỉnh đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2022. Dự và chỉ đạo có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Năm 2022, với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, các đơn vị trong Khối thống nhất nội dung ký giao ước thực hiện phong trào thi đua "Vì an Tổ quốc": triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của của Đảng ủy Công an tỉnh; tích cực tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trên từng lĩnh vực công tác; làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ  các biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống và thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phấn đấu 100% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính; đổi mới hình thức, biện pháp thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc 2022.

Trên tinh thần nhất trí cao, các đơn vị trong khối đã ký giao ước thi đua với quyết tâm tạo sự chuyển biến rõ nét trong phong trào “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2022.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị