Công an tỉnh Bắc Ninh hoàn thành xuất sắc mục tiêu kép năm 2021

Đăng vào 20/01/2022
Với khẩu hiệu hành động “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, năm 2021 toàn lực lượng đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu công tác đề ra; thực hiện tốt vai trò lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 góp phần kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế xã hội, ổn định cuộc sống nhân dân.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị