Khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo ANKT trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế

Đăng vào 19/01/2022
Ngày 19/1, Học viện ANND phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ đảm bảo ANKT trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Dự và phát biểu khai mạc buổi lễ có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND.

Trong vòng 3 ngày từ 19/1 đến 21/1, 80 đồng chí là lãnh đạo, chỉ huy đội các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố sẽ được các giảng viên Học viện ANND truyền đạt một số nội dung chuyên sâu liên quan đến công tác bảo đảm ANKT trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế như: những vấn đề cơ bản về bảo vệ ANKT; bảo vệ an ninh dự án đầu tư xây dựng công trình trọng điểm; một số vấn đề phòng, chống tội phạm kinh tế theo chức năng của lực lượng An ninh kinh tế; phòng, chống tội phạm tham nhũng trong một số lĩnh vực kinh tế trọng điểm…

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ Công an các đơn vị, địa phương về vị trí, vai trò, nhiệm vụ bảo đảm ANKT; trang bị một số kiến thức cơ bản về công tác bảo đảm ANKT; nâng cao công tác phối hợp giữa Công an các đơn vị, địa phương; tạo chuyển biến thực chất, rõ nét trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị nói chung và công tác đảm bảo ANKT trên địa bàn tỉnh nói riêng.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá, PGS.TS Nguyễn Trường Thọ, Phó Giám đốc Học viện ANND yêu cầu giảng viên và học viên lớp học chấp hành nghiêm điều lệnh CAND, quy định của lớp tập huấn; tích cực nghiên cứu, học tập, tham gia thảo luận nội dung, chương trình tập huấn từ đó áp dụng có hiệu quả vào công tác thực tế tại địa phương.

 

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị