Hội nghị triển khai công tác năm 2022 của một số đơn vị Công an tỉnh

Đăng vào 11/01/2022
Sáng 11/1, Phòng Tổ chức cán bộ tổ chức Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Trong năm 2021, công tác tổ chức cán bộ được thực hiện cơ bản đầy đủ, đúng quy định, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh. Cụ thể: báo cáo Bộ Công an chuyển 95/95 Công an xã, thị trấn sang tổ chức Công an xã chính quy xong sớm 1 năm so với kế hoạch của Bộ Công an; tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh xem xét, quyết định kiện toàn tổ chức bộ máy cấp phòng, cấp đội; làm tốt công tác quản lý cán bộ; chế độ chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đầy đủ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CBCS Công an tỉnh được triển khai nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ Công an; tham mưu thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Tổ bầu cử Công an tỉnh trong công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026….


Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai công tác tổ chức cán bộ năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Bùi Duy Hưng, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phòng Tổ chức cán bộ đã đạt được trong năm qua, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, đơn vị tập trung tham mưu triển khai đề án của Bộ Công an về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; kịp thời tham mưu trên tất cả các mặt công tác tổ chức cán bộ; chủ động tham mưu công tác quy hoạch, luân chuyển, điều động và bổ nhiệm cán bộ; xây dựng kế hoạch cụ thể trong công tác đào tạo cán bộ; thực hiện tốt chế độ chính sách cho CBCS, góp phần giúp cán bộ chiến sỹ yên tâm công tác.

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Cùng ngày, phòng Công tác đảng và Công tác chính trị cũng đã triển khai công tác đảng và công tác chính trị năm 2022. Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị đã bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác năm, từng quý, từng tháng, tuần để chỉ đạo các đội công tác thực hiện nghiêm túc. Chủ động tham mưu BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ Công an tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS trong toàn lực lượng. Thực hiện hiệu quả tất cả các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, thi đua- khen thưởng; văn hóa, văn nghệ, thư viện, bảo tàng truyền thống; điều lệnh, quân sự, võ thuật, thể dục, thể thao và công tác quần chúng.

Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm đến đời sống và tinh thần của CBCS, qua đó, giúp mỗi Đảng viên, CBCS trong đơn vị nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm trong chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Ngành, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn đề ra trong năm 2021.


Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác đảng và công tác chính trị năm 2022

Tại hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích phòng Công tác đảng và Công tác chính trị đạt được đồng thời yêu cầu trong năm 2022, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh các mặt công tác Đảng, công tác quần chúng; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng; cụ thể, tỉ mỉ, nhạy bén trong công tác tuyên truyền - thi đua khen thưởng; công tâm, khách quan trong công tác điều lệnh.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao danh hiệu Đơn vị văn hóa gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND cho phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị; danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị