Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

Đăng vào 07/01/2022
Sáng 06/01, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Quốc Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp tỉnh; Đào Quang Khải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2021, Viện KSND tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ trên các mặt công tác, đảm bảo kịp thời, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Trong đó, tỷ lệ giải quyết đơn thuộc thẩm quyền Viện KSND đạt 100%, vượt 20% so với chỉ tiêu; tỷ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020.

Bên cạnh đó, Viện KSND hai cấp trong tỉnh đã tổ chức 225 phiên tòa rút kinh nghiệm, trong đó có 26 phiên trực tuyến, thực hiện số hóa hồ sơ 55 phiên. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được đẩy mạnh; công tác kiểm tra, hướng dẫn, rút kinh nghiệm đối với các khâu kiểm sát được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả ngành Kiểm sát đạt được trong năm qua, thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành Kiểm sát tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực Tư pháp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường trách nhiệm, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường công tác phối hợp giữa Viện KSND tỉnh với các cơ quan Tư pháp, Nội chính trong công tác bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng, ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra bức xúc, khiếu kiện đông người, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, Viện KSND tỉnh vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 03 tập thể được nhận Cờ thi đua của Viện KSND tối cao.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị