Hội nghị trực tuyến Tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận

Đăng vào 23/12/2021
Ngày 22/12, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết, quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về công tác dân vận. Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, dự có đồng chí Nguyễn Công Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông qua Báo cáo Tổng kết 5 năm (2016- 2021) thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BCA-V28 ngày 1/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an “Về tăng cường công tác Dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới” và quán triệt các nội dung chính, điểm mới của Quyết định số 23- QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận của cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Quyết định số 239- QĐ/TW ngày 24/11/2021 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của lực lượng CAND; Chỉ thị số 11/CT- BCA-V05 ngày 17/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về đổi mới công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận đánh giá đúng thực trạng, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, Công an các đơn vị, địa phương cần: Chủ động nắm vững và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, Chỉ thị của các cấp về công tác dân vận và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Tiếp tục đổi mới hơn nữa về phương pháp dân vận trong CAND; Thường xuyên tổng kết thực tiễn để bổ sung cho lý luận, đúc rút những kinh nghiệm hay, việc làm sáng tạo. Tiếp tục duy trì, xây dựng, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác Công an và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. ….

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, Công an các đơn vị, địa phương phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân; ưu tiên nguồn lực, thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong CAND. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng, củng cố vững chắc hệ thống chinh trị ở cơ sở.

          Kết luận tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, đồng thời yêu cầu lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ các văn bảo chỉ đạo của các cấp về công tác dân vận đến các chi, đảng bộ và 100% CBCS trong đơn vị nắm và thực hiện.

Nhân dịp này, có 85 tập thể, 93 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 09 “Về tăng cường công tác dân vận của lực lượng CAND trong tình hình mới” giai đoạn 2016-2021 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen, trong đó Công an tỉnh Bắc Ninh có 1 tập thê, 1 cá nhân được khen thưởng.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị