Hội nghị giao ban công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND năm 2021

Đăng vào 08/12/2021
Ngày 07/12, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đảng và công tác chính trị trong CAND năm 2021 dưới hình thức trực tuyến từ trụ sở Bộ Công an đến điểm cầu Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Năm 2021, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Công an các đơn vị, địa phương đã chú trọng làm tốt công tác đảng, công tác chính trị và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Trong đó nổi bật đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong CAND đối với công tác đảng, công tác chính trị. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác truyền thông và công tác quần chúng. Tổ chức tốt và duy trì các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong toàn lực lượng phù hợp, thích ứng với tình hình dịch Covid-19. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các đợt thi đua cao điểm sôi nổi trong toàn lực lượng CAND; quán triệt, triển khai nghiêm túc quy định của Chính phủ, của Bộ Công an về thi đua, khen thưởng, trong đó chú ý khen thưởng những tập thể, cá nhân trực tiếp lập thành tích, chiến công xuất sắc, những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi còn nhiều khó khăn, gian khổ, cấp cơ sở, Công an xã, thị trấn chính quy. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an đẹp trong lòng nhân dân...

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị