Khối Công an cấp huyện tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021

Đăng vào 02/12/2021
Ngày 2/12, Khối Công an cấp huyện tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2021. Đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Khối Công an cấp huyện đã tổ chức triển khai sôi nổi và có hiệu quả phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Công an các địa phương trong khối thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và các mặt công tác lớn đề ra; bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động tham mưu cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; thực hiện có hiệu quả 2 dự án quan trọng của Bộ Công an là Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Tình hình TTATXH được đảm bảo; phạm pháp hình sự giảm 6,7% so với cùng kì năm 2020; tỉ lệ điều tra, khám phá án cao đạt 90,33%. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ được quan tâm thực hiện; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương những thành tích, kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của khối Công an cấp huyện. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới Công an các huyện, thành phố trong Khối tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác được giao; tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác quản lý cán bộ; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch covid 19 trong tình hình mới.... góp phần giữ vững an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

 

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị