Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, Quyết định số 1492/QĐ-TTg và đánh giá kết quả thực hiện NQ số 99/2019/QH14 và Quyết định số 630/QĐ-TTg về công tác PCCC

Đăng vào 01/12/2021
Ngày 1/12, Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an, tổ chức Hội nghị trực tuyến, triển khai thực hiện Kết luận số 02-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội và Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác PCCC. Tại điểm cầu Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự, chỉ đạo Hội nghị. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu Công an tỉnh có các đồng chí: Đào Quang Khải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Báo cáo tóm tắt tổng hợp kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC và kết quả thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ: Qua 05 năm triển khai thực hiện, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp về PCCC và CNCH, qua đó đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần kiềm chế sự gia tăng số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã phổ biến đến các đại biểu những nội dung cơ bản Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư và Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương, ghi nhận những thành tích mà các Bộ, Ban, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đạt được trong công tác PCCC & CNCH. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, các lực lượng cần tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quan điểm, chủ trương của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCCC, CNCH. Cụ thể: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC & CNCH; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quy định về PCCC & CNCH; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với công tác PCCC và CNCH; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC & CNCH; xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tinh thông về pháp luật, nghiệp vụ, kỹ thuật, chiến thuật chữa cháy, CNCH vì nước quên thân, vì dân phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Bằng khen cho 24 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2016 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị