Thông báo: Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện cuộc đấu giá tài sản

Đăng vào 25/11/2021
Công an Thành phố Từ Sơn thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức thực hiện cuộc đấu giá tài sản như sau:

I. Thông tin của đơn vị có tài sản đấu giá:

- Tên đơn vị: Công an Thành phố Từ Sơn – Bắc Ninh

- Địa chỉ: Số 15 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

II. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

1. Tên tài sản: Lô tài sản gồm 225 chiếc xe mô tô hai bánh các loại được chia làm 03 lô tài sản như sau:

- Lô tài sản số 1: gồm 145 xe mô tô hai bánh các loại: Hủy bỏ vật tư, vật liệu thu hồi bán đấu giá phế liệu

- Lô tài sản số 2: gồm 42 xe mô tô hai bánh các loại: Bán đấu giá nguyên trạng (cho đăng ký lại)

- Lô tài sản số 3: gồm 38 xe mô tô hai bánh các loại: Bán đấu giá nguyên trạng (cho đăng ký lại).

2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm Lô tài sản số 1 gồm 145 xe mô tô hai bánh các loại (Hủy bỏ vật tư, vật liệu thu hồi bán đấu giá phế liệu): 48.840.000 (Bốn mươi tám triệu tám trăm bốn mươi  nghìn đồng chẵn)

 - Giá khởi điểm Lô tài sản số 2 gồm 42 chiếc xe mô tô hai bánh các loại Bán đấu giá nguyên trạng (cho đăng ký lại): 33.800.000 đồng (Ba mươi ba triệu tám trăm  nghìn đồng chẵn)

- Giá khởi điểm Lô tài sản số 3 gồm 38 chiếc xe mô tô hai bánh các loại bán đấu giá nguyên trạng (cho đăng ký lại): 31.850.000 đồng (Ba mươi mốt triệu tám trăm năm mươi  nghìn đồng chẵn)

III. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

1. Hồ sơ pháp lý: Có ngành nghề, chức năng chuyên ngành về đấu giá tài sản theo quy định.

2. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá tài sản:

a) Có đủ phòng làm việc, hội trường

b) Máy móc thiết bị văn phòng đầy đủ (máy tính, máy in, máy phô tô, máy chiếu, bàn ghế …)

c) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả:

- Công khai thông tin đấu giá trên phương tiện thông tin;

- Niêm yết thông báo đấu giá;

- Tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá;

- Tổ chức cho khách hàng xem tài sản;

- Thu, chi tiền đặt trước cho khách hàng không trúng đấu giá;

- Tổ chức cuộc đấu giá;

- Báo cáo kết quả đấu giá;

- Chuyển trả tiền đặt trước của người trúng đấu giá vào Ngân sách nhà nước.

d) Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đấu giá tài sản:

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Có từ 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản.

- Có từ 4 đấu giá viên trở lên.

- Có từ 5 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trở lên.

e) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp:

- Thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp

- Chi phí đấu giá tài sản phù hợp

g) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

IV. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thực hiện đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 26/11/2021 đến hết ngày 29/11/2021 (Trong giờ hành chính)

- Địa điểm: Số 15 đường Lý Thái Tổ, phường Đông Ngàn, Thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Lưu ý: Người đến nộp hồ sơ phải mang theo giấy giới thiệu và chứng minh thư nhân dân. Không trả lại hồ sơ cho các tổ chức đã nộp hồ sơ. (Chi tiết tham khảo hồ sơ tại Đội Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Từ Sơn).

V. Thời gian, địa điểm thông báo kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá:

- Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá tài sản Công an Thành phố Từ Sơn sẽ gửi thông báo đến Tổ chức đấu giá được lựa chọn. Tổ chức đấu giá không nhận được thông báo là tổ chức đấu giá không được lựa chọn, hồ sơ gửi đăng ký tham gia đấu giá không hoàn trả lại.

Công an Thành phố Từ Sơn thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Trân trọng!

Công an Thành phố Từ Sơn