Giảm tải thủ tục hành chính trong giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực Phòng cháy chữa cháy

Đăng vào 25/11/2021
Công an Thành phố Bắc Ninh - Nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp và tăng cường sự quản lý Nhà nước trên mọi lĩnh vực trong đó trọng tâm lĩnh vực PCCC.

Thời gian qua, bám sát chủ trương, chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh, Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp, cách làm mới trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí đi lại, mang lại nhiều lợi ích cho người dân và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Từ đó, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch cũng như góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Được sự quan tâm chỉ đạo của Công an tỉnh Bắc Ninh, chính quyền địa phương, thời gian qua Công an thành phố Bắc Ninh đã triển khai giải pháp trong công tác cải cách hành chính (CCHC) ở cơ sở, trong đó đáng chú ý là việc tăng cường thời gian tiếp dân, tiến hành tiếp dân ngoài giờ hành chính kể cả thứ 7, chủ nhật, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Ngoài ra, Công an thành phố triển khai, tổ chức thướng dẫn hoàn thiện hồ sơ tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp. Điển hình như ngày 13/11/2021, tại công ty TNHH MTV thuốc lá Bắc Sơn, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an thành phố Bắc Ninh đã trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở nhằm hướng dẫn những thủ tục hành chính liên quan đến công tác huấn luyện thực tập phương án cho cơ sở nhằm giúp cơ sở hoàn thiện hồ sơ liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như việc đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đ/c Trung úy Trần Xuân Mạnh hướng dẫn cơ sở huấn luyện thực tập phương án

Bên cạnh đó, công tác truyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH đến cán bộ chiến sỹ luôn được Công an thành phố quan tâm, Đơn vị thường xuyên phổ biến, quán triệt sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC. Đồng thời chú trọng điều động, bố trí đội ngũ cán bộ có năng lực, kinh nghiệm bám sát vào Luật PCCC, các Nghị định, Thông tư quy định về PCCC, các văn bản, hướng dẫn liên quan về công tác cải cách hành chính để tiếp tục rà soát, điều chỉnh việc thực hiện thống nhất theo hướng đơn giản hóa và đúng luật; bố trí hợp lý CBCS trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính. CBCS tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết các TTHC đều thực hiện nghiêm chỉnh điều lệnh CAND, có thái độ tôn trọng, nhiệt tình phục vụ nhân dân. Chính vì vậy, các tổ chức, cá nhân khi đến đơn vị liên hệ công việc đều được giải quyết các TTHC một cách thuận lợi và nhanh chóng, tạo ấn tượng tốt giữa đơn vị và nhân dân.

Ngoài ra, Công an thành phố Bắc Ninh còn lồng ghép nhiều nội dung, nhằm tuyên truyền cho người dân trên địa bàn. Cụ thể, trong thời gian vừa qua Công an thành phố Bắc Ninh đã tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 835 cơ sở với với 1.472 người tham gia trên địa bàn thành phố để người dân cũng như doanh nghiệp chủ động, ngăn ngừa khi có cháy nổ xảy ra. Tăng cường kiểm tra, rà soát những cơ sở còn tồn tại trong công tác đảm bảo an toàn PCCC, qua đó xử phạt 19 cơ sở vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC.

Với những hành động và việc làm thiết thực trên đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân trong lòng nhân dân, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

 

Đội PCCC - Đội Tổng hợp, Công an thành phố