Nâng cao công tác lý luận CAND trong tình hình mới

Đăng vào 23/11/2021
Ngày 23/11, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND trong tình hình mới; Lễ kí chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng lý luận TW giai đoạn 2021-2026 theo hình thức trực tuyến. Tại điểm cầu Bộ Công an, đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an và đồng chí GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch hội đồng lý luận TW, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Uỷ viên dự khuyết TW Đảng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Đại tá Bùi Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hậu cần kỹ thuật CAND.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm công tác lý luận CAND. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 08, Chỉ thị số 05 và gần 02 năm nhiệm kỳ hoạt động của Hội đồng lý luận Bộ Công an, công tác lý luận CAND đã có những bước phát triển lên tầm cao mới, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Hệ thống lý luận CAND không ngừng được bổ sung, phát triển trên tất cả các lĩnh vực: Bảo vệ an ninh quốc gia; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; xây dựng lực lượng, hậu cần – kỹ thuật CAND; xây dựng pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trong CAND. Nhiều vấn đề mang tầm chiến lược đã được tổ chức nghiên cứu, phục vụ cho việc định hướng, thống nhất quản lý, chỉ đạo các mặt công tác công an, cung cấp luận cứ khoa học làm cơ sở tham mưu với Đảng, Nhà nước ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự. 

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đều khẳng định, lý luận chính là kim chỉ nam cho các hoạt động thực tiễn và giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Hội đồng lý luận Bộ Công an đã phát huy tốt vai trò tư vấn, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác lý luận của Ngành; là đầu mối của Bộ Công an trong quan hệ, phối hợp về lĩnh vực lý luận với các cơ quan nghiên cứu của Trung ương và các ban, bộ, ngành...

Cũng tại Hội nghị, Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương đã ký Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 – 2026. Chương trình phối hợp quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương trong công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, trao đổi thông tin, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong Chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Hội đồng Lý luận Trung ương thời gian tới, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng đề nghị, hai bên cần phối hợp nghiên cứu làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ an ninh, trật tự, an toàn, bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường trao đổi thông tin chuyên đề, trao đổi học thuật, nói chuyện thời sự giữa hai bên...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để công tác lý luận CAND tiếp tục được đẩy mạnh, đổi mới toàn diện, phù hợp với tình hình mới trong thời gian tới, lực lượng Công an cần thường xuyên tổng kết và dự báo tình hình, trên cơ sở đó nghiên cứu, xây dựng, phát triển lý luận về từng lĩnh vực; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, tuyên truyền lý luận CAND theo hướng gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn; hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cơ quan chuyên trách công tác lý luận CAND và tăng cường năng lực cho các cơ quan nghiên cứu lý luận, các cơ sở đào tạo về lý luận của Ngành; tăng cường quan hệ phối hợp giữa Bộ Công an với các cơ quan nghiên cứu, giáo dục lý luận của Đảng, Nhà nước, các trung tâm nghiên cứu khoa học lớn của quốc gia, của các ban, bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan; mở rộng hợp tác quốc tế về công tác nghiên cứu lý luận với các nước để bổ sung, phát triển hệ thống lý luận CAND Việt Nam...

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị