Thành phố Bắc Ninh ra mắt mô hình phường điểm trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội về ma túy và đảm bảo trật tự đô thị tại phường Suối Hoa

Đăng vào 17/11/2021
Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn, ngày 17/11, CA thành phố Bắc Ninh xây dựng và ra mắt mô hình "Phường điểm trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội về ma túy và đảm bảo trật tự đô thị" tại phường Suối Hoa. Dự lễ ra mắt có đồng chí Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo 138 tỉnh và đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban chủ nhiệm mô hình

Tại Lễ ra mắt, Công an thành phố Bắc Ninh đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thông qua quy chế, bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ra mắt Ban chủ nhiệm mô hình gồm 26 thành viên. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực ANTT, đảm bảo trật tự đô thị; nêu cao tinh thần cảnh giác, trách nhiệm công dân trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, tệ nạn ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị; tham gia tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người mặc nghiện tại cộng đồng, kịp thời báo cáo Chủ nhiệm Mô hình và lực lượng Công an để phối hợp giải quyết.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Hoàn, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo 138 thành phố Bắc Ninh nhấn mạnh ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm mô hình đưa mô hình đi vào hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt, tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để từ đó phát huy được tác dụng của mô hình; chú trọng đảm bảo điều kiện hoạt động cho Mô hình; cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực, tránh hình thức; làm tốt công tác biểu dương khen thường nhằm động viên, khích lệ để mô hình ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của đông đảo quần chúng nhân dân, tiến tới nhân rộng mô hình trên toàn thành phố.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị