Đánh giá kết quả công tác xác định chỉ số cải cách hành chính; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đăng vào 12/11/2021
Ngày 11/11, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác xác định chỉ số cải cách hành chính; đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2021; Lấy ý kiến đóng góp dự thảo kế hoạch thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã công bố kết quả tổng điểm Chỉ số cải cách hành chính của Công an tỉnh Bắc Ninh năm 2021 đạt 90,27%, xếp loại Tốt, đứng vị trí 30/63 các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, xếp thứ 3/8 tỉnh trong Cụm thi đua, được lãnh đạo Bộ Công an, Cục Pháp chế Bộ Công an đánh giá cao.

Với công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2021, tỷ lệ trung bình người dân được hỏi hài lòng và rất hài lòng đối với sự phục vụ của Công an các đơn vị, địa phương lần lượt là 91,1% và 93,8. Kết quả trên cho thấy, mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Công an đã cơ bản đáp ứng được mục tiêu đề ra của Bộ Công an. Đồng thời thể hiện quyết tâm, nỗ lực của Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2021, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã cũng đã trao đổi kinh nghiệm và tập trung thảo luận giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác CCHC và sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với lực lượng Công an. Đồng thời đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an tỉnh Bắc Ninh.

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong CAND năm 2021. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức của các cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an Bắc Ninh, đặc biệt là các lĩnh vực, nội dung được người dân, tổ chức đánh giá chưa cao hay mong muốn được cải thiện nhiều hơn; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện cải cách hành chính bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú; nghiên cứu áp dụng những cách làm hay, mô hình sáng tạo trong cải cách hành chính; triển khai nghiêm túc, trung thực, đúng quy định phiếu đo lường sự hài lòng của người dân, sử dụng hiệu quả kết quả đo lường để thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị