Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2021

Đăng vào 10/11/2021
Sáng nay (9.11), tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Công an nhân dân năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì.

Trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn coi trọng, quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự; chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật về ANTT, tạo khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn chỉnh để lực lượng Công an nhân dân thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đồng thời đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung Hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm ANTT; kết hợp với đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Công tác theo dõi, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ, quản lý về xử lý vi phạm hành chính được thực hiện thường xuyên, liên tục, có hiệu quả. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm, phát hiện văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với thực tiễn để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác Công an. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Công an các đơn vị, địa phương tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, có nề nếp với những hoạt động cụ thể, thiết thực, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn.

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng đã tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018-2021” và phát động triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân 2021- 2027”

Phát biểu chỉ đạo, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về ANTT. Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy vai trò của cơ quan báo chí, truyền thông CAND trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ANTT. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật về ANTT. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong CAND, đổi mới các khâu, quy trình công tác; rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố tổ chức pháp chế trong CAND bảo đảm hoạt động hiệu quả, có cơ cấu hợp lý, thống nhất, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng, trình độ, xây dựng đội ngũ cán bộ pháp chế CAND vững về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, giỏi về pháp luật.

Tại điểm cầu Công an tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Huệ, Phó Giám đốc Công an tỉnh nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời yêu cầu công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm những nội dung trọng tâm: tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật thiết thực, hiệu quả. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể làm tốt công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong Đề án để nâng cao công tác quản lý, giáo dục pháp luật tại địa bàn. Chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 1739/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân 2021- 2027” gắn với tuyên truyền công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm dịp cuối năm, Tết Nguyên đán 2022, phù hợp với chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Phòng Công tác đảng và Công tác chính trị