Hướng dẫn trình tự, thủ tục nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên cổng dịch vụ công quốc gia

Đăng vào 03/11/2021
Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác giải quyết hành chính, hơn một năm qua Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) của Công an tỉnh Bắc Ninh. Việc triển khai nộp tiền phạt vi phạm hành chính và nhận lại giấy tờ sau khi nộp phạt giúp người vi phạm không phải trực tiếp đến các Kho bạc, Ngân hàng nộp tiền, tiết kiệm chi phí, thời gian cho việc đi lại và đơn giản hóa các thủ tục khi giải quyết xử lý vi phạm giao thông.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC phục vụ tốt nhất các yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân; thúc đẩy mạnh mẽ cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông đẹp trong lòng nhân dân.

Để việc nộp tiền phạt vi phạm giao thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia được mọi tổ chức, công dân nắm vững thực hiện; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn trình tự như sau:

Sau khi đủ căn cứ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cơ quan Công an sẽ đưa thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đưa lên Cổng dịch vụ công Quốc gia bao gồm: Số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tên cơ quan ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; thông tin của người vi phạm (họ và tên, số giấy phép lái xe, số điện thoại do người vi phạm cung cấp, số tiền nộp phạt); Kho bạc (ngân hàng) thu tiền xử phạt; hành vi vi phạm. Các thông tin về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính sẽ được Cổng dịch vụ công Quốc gia chuyển đến người vi phạm qua tin nhắn điện thoại (do người vi phạm cung cấp khi lập biên bản vi phạm). Tiếp theo người vi phạm thực hiện các bước:

- Bước 1: Truy cập Cổng dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn

- Bước 2: Tra cứu theo số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (theo tin nhắn do Cổng dịch vụ công Quốc gia đã gửi vào số điện thoại của người vi phạm)

- Bước 3: Nhập số quyết định và mã bảo mật theo hướng dẫn hiển thị trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

- Bước 4: Chọn hình thức nhận lại giấy tờ

Người vi phạm có thể chọn hình thức thanh toán tiền phạt và trả giấy tờ theo một trong hai cách:

+ Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp: Người vi phạm nộp phạt qua Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận giấy tờ tạm giữ tại đơn vị Cảnh sát giao thông lập biên bản.

+  Thanh toán trực tuyến và nhận kết quả tại nhà: Người vi phạm nộp phạt trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và nhận giấy tờ tại nhà qua dịch vụ của Bưu điện. 

* Lưu ý: 

- Để thực hiện được việc nộp phạt trực tuyến vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, người dân cần đăng ký một tài khoản đăng nhập tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia, truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-thanh-toan-vi-pham-giao-thong.html và thực hiện theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

 - Việc nộp phạt qua Cổng dịch vụ công và nhận lại giấy tờ chỉ áp dụng trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với những trường hợp do Phòng Cảnh sát giao thông ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Công an các huyện, thành phố chưa triển khai hình thức này.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh