Hướng dẫn một số nội dung cần chú ý đối với chủ phương tiện là đối tượng bị xử phạt khi người điều khiển phương tiện của mình vi phạm luật giao thông đường bộ

Đăng vào 28/10/2021
Căn cứ Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh lưu ý một số trường hợp chủ phương tiện là đối tượng bị xử phạt khi người điều khiển phương tiện của mình vi phạm Luật Giao thông đường bộ như sau:

I. CHỦ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Tại khoản 6 Điều 80 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định: Chủ phương tiện bị xử phạt theo quy định tại Nghị định này là một trong các đối tượng sau đây:

- Cá nhân, tổ chức đứng tên trong Giấy đăng ký xe;

- Trường hợp người điều khiển phương tiện là chồng (vợ) của cá nhân đứng tên trong Giấy đăng ký xe thì người điều khiển phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện;

- Đối với phương tiện được thuê tài chính của tổ chức có chức năng cho thuê tài chính thì cá nhân, tổ chức thuê phương tiện là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện;

- Đối với phương tiện thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã và được hợp tác xã đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô thì hợp tác xã đó là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện;

- Trường hợp phương tiện do tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng hợp pháp (theo hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân khác hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật) trực tiếp đứng tên làm thủ tục đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho phương tiện thì tổ chức, cá nhân đó là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện;

- Đối với phương tiện chưa làm thủ tục đăng ký xe hoặc đăng ký sang tên xe theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản thì cá nhân, tổ chức đã mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện;

- Đối với tổ hợp xe (gồm xe ô tô kéo theo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc tham gia giao thông trên đường bộ), trong trường hợp chủ của xe ô tô không đồng thời là chủ của rơ moóc, sơ mi rơ moóc thì chủ của xe ô tô (cá nhân, tổ chức quy định tại điểm a khoản này hoặc cá nhân, tổ chức quy định tại điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản này) là đối tượng để áp dụng xử phạt như chủ phương tiện đối với các vi phạm liên quan đến rơ moóc, sơ mi rơ moóc được kéo theo tham gia giao thông trên đường bộ.

II. CÁC HÀNH VI BỊ XỬ PHẠT

Các hành vi xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ được quy định tại Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Để tìm hiểu cụ thể các hành vi và các hình thức xử phạt đối với chủ phương tiện, người dân và doanh nghiệp có thể truy cập vào Trang Thông tin điện tử của Cục Cảnh sát giao thông – Bộ Công an trong Chuyên mục Văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính theo địa chỉ www.csgt.vn

Phòng Cảnh sát giao thông