Tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục

Đăng vào 22/10/2021
Ngày 21/10, Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Sở Giáo dục và Đào tạo đến hơn 200 điểm cầu tại các phòng giáo dục đào tạo, trường THCS, các đơn vị trực thuộc và trung tâm GDNN -GDTX trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, hơn 3000 đại biểu là lãnh đạo phòng GDĐT, chuyên viên phụ trách công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học, đại diện BGH các trường, cán bộ làm công tác Đoàn, Đội, giáo viên dạy GDCD, GDQP-AN, kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh được nghe các báo cáo viên Công an tỉnh giới thiệu 3 chuyên đề: kỹ năng ứng xử, phòng, chống tội phạm trên không gian mạng và các thiết bị điện tử.; kỹ năng ứng xử , phòng, chống tệ nạn ma tuý trong học đường; kỹ năng ứng xử, đấu tranh tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội.

Hội nghị nhằm trang bị những kiến thức về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực tuyên truyền của cán bộ, giáo viên trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phát huy tinh thần chủ động phối hợp giữa ngành Giáo dục với ngành Công an trong công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị