Tuyên truyền các quy định của pháp luật và cách nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Đăng vào 20/10/2021
Hôm nay (20/10), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn tổ chức tuyên truyền các quy định của pháp luật và cách nhận biết tác hại, nguy hiểm của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại hội trường UBND phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định số 137/NĐ- CP ngày 11/1/2021 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; cách nhận biết mức độ nguy hiểm; tác hại của vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo và đặc biệt là tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo….

Việc đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động nhân nhân, huy động sức mạnh của nhân dân tham gia tích cực vào công tác vận động thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Nhân dịp này, có 01 tập thể, 02 cá nhân có thành xuất sắc trong công tác vận động thu hồi và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội khen thưởng.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị