Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”

Đăng vào 12/10/2021
Ngày 11/10, Công an thị trấn Chờ tham mưu UBND thị trấn Chờ tổ chức lễ ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu phố Chờ, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.

Khu phố Chờ là địa bàn đông dân cư, chủ yếu là các hộ gia đình buôn bán, kinh doanh. Đây là yếu tố thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn PCCC. Trước tình hình đó, Công an thị trấn Chờ đã tham mưu UBND thị trấn xây dựng và ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC.

Tại lễ ra mắt, UBND thị trấn Chờ đã công bố Quyết định thành lập mô hình, thành lập Ban chủ nhiệm mô hình và 12 thành viên. Đồng thời thông qua quy chế hoạt động của mô hình. Ban chủ nhiệm và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch công tác, quy định về PCCC và CNCH trên địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án PCCC CNCH do cấp có thẩm quyền tổ chức; tổ chức PCCC tại chỗ, phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra.

Ngay sau buổi lễ ra mắt, Ban chủ nhiệm sẽ đưa mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” đi vào hoạt động, thường xuyên duy trì sinh hoạt, định kỳ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để từ đó phát huy được tác dụng của mô hình; chú trọng đảm bảo điều kiện hoạt động; cụ thể hóa các hoạt động của mô hình bằng những việc làm thiết thực, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn.

Phòng Công tác đảng và công tác chính trị