Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Đăng vào 07/10/2021
Trong thời gian qua, Công an huyện Quế Võ luôn chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Qua đó tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến làm việc, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tại bộ phận thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp, Công an huyện Quế Võ đã tiến hành rà soát, niêm yết công khai các thủ tục, quy định về tiếp nhận hồ sơ và thời hạn giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định. Triển khai thực hiện 08 quy trình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo thẩm quyền của Công an cấp huyện. Cùng với đó, duy trì nghiêm túc công tác trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bố trí hòm thư góp ý tại trụ sở cơ quan để tiếp nhận ý kiến đóng góp của các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; Quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của cán bộ trực tiếp công dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Do đó người dân đến làm việc đều rất hài lòng.

Để phục vụ nhu cầu chính đáng của tổ chức, cá nhân trong thực hiện các thủ tục hành chính trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Công an huyện Quế Võ đã xây dựng Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền. Trong quá trình triển khai, lãnh đạo Công an huyện thường xuyên đôn đốc cán bộ trực tiếp làm việc hướng dẫn tận tình, cụ thể đối với người dân đến làm thủ tục, tiến hành rà soát, rút gọn, kéo giảm thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan doanh nghiệp và nhân dân.

Điển hình, thủ tục phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 5 ngày (kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ); Thủ tục cấp mới, cấp đổi, cấp lại Giấy huấn luyện nghiệp vụ PCCC còn 4 ngày (kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ); Thủ tục phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở rút ngắn từ 7 ngày xuống còn 03 ngày (kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ).

Với những giải pháp phù hợp cùng sự nỗ lực, cố gắng của cán bộ chiến sĩ Công an huyện, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy có chuyển biến rõ nét. Tính từ đầu năm đến nay, 100% hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết đều được tiếp nhận, xử lý, giải quyết đúng quy trình, đúng hạn (cụ thể, tiếp nhận và giải quyết 08 hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; 01 hồ sơ phục hồi hoạt động của cơ sở; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, kiểm tra cấp chứng chỉ cho 68 cơ sở Karaoke, 72 nhà nghỉ). 

Qua công tác khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác phòng cháy, chữa cháy của Công an huyện Quế Võ thì đa số tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát đều hài lòng, đánh giá cao ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ và các biện pháp cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy. Không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính cũng như các việc làm sai, gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, chiến sỹ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Cùng với đó, căn cứ tình hình thực tế công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ tại địa bàn, Công an huyện Quế Võ đã tổng hợp, bám sát mục đích yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện, mở nhiều lớp huấn luyện cho lực lượng PCCC cơ sở với đối tượng tham gia là các cơ sở giáo dục, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ cầm đồ, internet, hộ kinh doanh gas, karaoke, nhà nghỉ,…giúp cho lực lượng PCCC cơ sở nâng cao kiến thức cơ bản về PCCC, nắm vững kỹ thuật thoát nạn, thao tác và sử dụng thành thạo các phương tiện, dụng cụ chữa cháy để phòng ngừa và xử lý ban đầu các vụ cháy, nổ và sự cố, tai nạn xảy ra, ngăn ngừa cháy lan, cháy lớn.

Có thể thấy, hiệu quả của công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực PCCC, làm tốt công tác phòng ngừa, giảm thiệt hại do cháy, nổ gây ra. Đồng thời, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an Bắc Ninh trong lòng nhân dân.

Công an huyện Quế Võ